Forum Forum dyskusyjne Strona Główna

XI Runda O PUCHAR PZM Cross Country

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum dyskusyjne Strona Główna -> Imprezy
Autor Wiadomość
fox
60%
60%Dołączył: 18 Kwi 2006
Posty: 144
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/10

PostWysłany: Śro 12:07, 16 Lip 2008    Temat postu: XI Runda O PUCHAR PZM Cross Country

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
XI Rundy O PUCHAR PZM Cross Country


Mirocin Dolny 31.08.2008

I. Organizator:
Nazwa – Klub ,,Auto-Moto Kożuchów"
Adres Mirocin Dolny 57a
67-120 Kożuchów
Nr telefonu + 48 683553703
e-mail automotokozuchow@o2.pl.pl

Zawody zorganizowane będą zgodnie z postanowieniami RSM oraz Komunikatem Nr 14/2008 GKSM

II. Termin i miejsce zawodów: 31.08.2008
Tor Motocrossowy ( Kożuchów - Miroccin Dolny )
III. Osoby urzędowe:
Sędzia zawodów Dariusz Szymański
Dyrektor zawodów Krzysztof Raczykowski Lic. nr 6/05
Kierownik sekretariatu Beata Raczykowska
Kierownik kontroli technicznej Roman Wyżykowski
Kierownik parkingu Dawid Waśkiewicz
Kierownik trasy Andrzej Kurpiel
Kierownik chronometrażu Monika Kazimierska

IV. Zgłoszenie: na oryginalnych drukach muszą być nadesłane listownie, e-mail
na adresy podane poniżej, w terminie do 7 dni przed zawodami tj.
do 24.08.2008 r. na adres:


,,Auto-Moto Kożuchów"
Mirocin Dolny 57a; 67-120 Kożuchów.
Tel. + 48 0514-200-271
e-mail:automotokozuchow@o2.pl

W biurze zawodów należy przedstawić następujące dokumenty:
dowód tożsamości i certyfikat oraz ważną na 2008 rok licencję B motocross lub enduro (w przypadku jej posiadania)
książeczkę zdrowia sportowca, z ważną zdolnością potwierdzoną przez przychodnię sportowo-lekarską lub lekarza medycyny sportowej,
wypełnioną kartę zgłoszenia ( w przypadku wcześniejszego jej nienadesłan ) 4.Dowód wpłaty składki ubezpieczeniowej ( w przypadku nie posiadania aktualnej licencji B )

Wpisowe do zawodów – zgodnie z Komunikatem Nr 14/2008 GKSM wynosi:
- za udział - 50 zł dla klasy ATV Młodzik 2K i 70 zł dla klas pozostałych
V. Biuro zawodów: biuro zawodów czynne na terenie zawodów :
31-08-2008 w godz. 7:30 do końca zawodów
VI. Trasa zawodów:
Trasa zawodów zgodna z punktem 3.8 Komunikatu Nr 14/2008 GKSM. Długości trasy ok. 8500 m
szer. 2-10 m o różnorodnej nawierzchni.
VII. Odbiór techniczny:

Odbiór techniczny odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Do zawodów dopuszczone będą pojazdy spełniające wymagania podane w RSM oraz Komunikacie Nr 14/2008 GKSM. Dopuszczalny poziom głośności dla motocykli wynosi 96 dB/A, a dla quad - ów 98 dB/A.
Zawodnicy muszą posiadać odpowiednie wyposażenie indywidualne, zgodne z pkt. 3.5 Komunikatu Nr 14/2008 GKSM.
Numery startowe zgodne z pkt. 3.4 Komunikatu Nr 14/2008 GKSM. Każdy motocykl musi posiadać trzy numery startowe – jeden na przedzie i dwa po obu bokach, w tylnej części pojazdu, a quady dwa numery – z tyłu i z przodu pojazdu.
Na badaniu technicznym zawodnik musi przedstawić również homologowany kask motocyklowy. Wykaz znaków homologacyjnych podano w Komunikacie Nr 1/2008 GKSM

VIII. Zasady rozgrywania zawodów:

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy bez licencji (tylko w dwóch pierwszych dla siebie rundach, w których zostaną sklasyfikowani) oraz z licencją B motocross lub enduro. Zawodnicy bez licencji, którzy nie ukończyli 18 lat, muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Zawodnik nieposiadający licencji przystępuje przed zawodami do egzaminu teoretycznego i po jego zdaniu z wynikiem pozytywnym oraz przedstawieniu zdolności od lekarza (patrz pkt. 4), zostaje dopuszczony do zawodów.

Zawody są otwarte dla zawodników zagranicznych. Ich udział musi być zgodny z zasadami podanymi w Komunikacie Nr 4/2008 GKSM.


Przebieg zawodów zgodnie z harmonogramem czasowym. Zawodnicy zobowiązani są do stawienia się na miejscu startu 10 minut przed startem. Następnie przejeżdżają jedno obowiązkowe okrążenie zapoznawcze.


Start następuje 10 minut po przyjeździe pierwszego zawodnika z okrążenia zapoznawczego. Procedura startowa zaczyna się od pokazania tablicy oznaczającej 1 minutę do startu i na ten znak następuje uruchomienie silników. Następnie starter pokazuje tablice 15 i 5 sekund. Start następuje na znak chorągiewki startera. Falstart jest karany procedurą stop-and-go w strefie pomiaru czasu, po zatrzymaniu zawodnika przez sędziego na 2 minuty.
Start może zostać przeprowadzony wg procedury Le Mans.
Koniec wyścigu jest sygnalizowany chorągiewką z szachownicą po upłynięciu wyznaczonego czasu i oznacza zakaz kontynuowania jazdy po przekroczeniu linii mety.
Koniec pomiaru czasu wyścigu nastąpi 12 minut po jego zakończeniu (zasygnalizowanym chorągiewką z biało-czarną szachownicą).
Zawodnicy są klasyfikowani na podstawie ilości pokonanych okrążeń trasy, po przejechaniu minimum 1 okrążenia. Punktacja wyścigu wg pkt. 6 Komunikatu Nr 14/2008 GKSM

IX. KLASY:
Kategoria I – quady
ATV 2K pojazdy czterokołowe z napędem na tylną oś, o pojemności do 750cc,wiek zawodnika powyżej 15 lat
ATV 4K pojazdy czterokołowe z napędem na dwie osie, pojemność do 1000cc, wiek zawodnika powyżej 17 lat
ATV 2K Junior pojemność quada do 450cc, wiek zawodnika 14 – 19 lat
ATV Młodzik 2K pojemność quada do 200cc – 2T i do 250cc – 4T, wiek zawodnika 10 – 14 lat
Katogoria II – motocykle
- klasa 50 Junior - pojemność do 50cc, wiek 13 – 19 lat
- klasa Junior - motocykle dowolnej pojemności, wiek 14 – 22 lata
- klasa E1 - motocykle do 125cc – 2T i do 250cc – 4T, wiek od 14 lat
- klasa E2/E3 - motocykle powyżej 125 do 500cc – 2T i powyżej 250 do 650cc, 4T, wiek od 14 lat
- klasa weteran - dowolnej pojemności, wiek powyżej 40 lat
W przypadku małej ilości zgłoszeń w klasach może nastąpić wspólny start, po uprzednim uzgodnieniu na odprawie zawodników.
Czas trwania wyścigu wynosi 40 minut dla klasy ATV Młodzik 2K oraz 1,5 godziny dla pozostałych klas..
Organizator wręczy pamiątkowe puchary dla trzech pierwszych zawodników w każdej klasie za wynik.

X. Odprawa zawodników
Odprawa zawodników i kierowników ekip odbędzie się w dniu 31.08.2008r. o godz. 9.45 w miejscu podanym przez organizatora.

XI. Park maszyn i strefa napraw

Park maszyn zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie linii startu-mety. Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania maty środowiskowej w miejscu serwisowania motocykla lub quada. Mycie pojazdów w parku maszyn jest zabronione.
Zawodnik startujący w wyścigu może wjechać do strefy napraw wyłącznie oznakowanym wjazdem i opuścić go wyłącznie wyjazdem na trasę w strefie mety. Zabronione jest wyprowadzanie pojazdu poza obszar strefy napraw i jego powrót na trasę. Obszar strefy napraw jest oznaczony chorągiewkami: białą – wjazd i żółtą – wyjazd. W strefie napraw może przebywać tylko zawodnik startujący aktualnie w wyścigu i jeden jego mechanik oraz osoby funkcyjne organizatora. Zawodnik i mechanik muszą być oznakowani.
Tankowanie pojazdu odbywać się może tylko w strefie napraw i przy wyłączonym silniku. Ilość tankowań i zjazdów do strefy napraw nie jest limitowana. Wszelkie prace naprawcze i tankowanie w strefie napraw muszą odbywać się po ustawieniu pojazdu na macie ekologicznej.

XII. Wykluczenia zawodnika
Wykluczenia zawodnika z wyścigu może nastąpić za :
- wymianę pojazdu na inny niż zgłoszony
- zamianę pojazdu z innym zawodnikiem
- tankowanie paliwa poza strefą napraw
- tankowanie z włączonym silnikiem
- palenie tytoniu w strefie napraw przez zawodnika lub jego mechanika
- użycie niedozwolonego paliwa
- jazdę poza wyznaczoną trasą
- jazdę pod prąd
- ominięcie PKP
- trening na trasie
- wylanie oleju lub paliwa na ziemię
- nieużywanie maty ekologicznej

XIII. Zakres prac dozwolonych przy pojeździe
Zakres prac dozwolonych przy pojeździe w strefie napraw :
- wymiana każdej części oprócz ramy
- wymiana opon
- wymiana i uzupełnienie płynów
- uzupełnienie paliwa
- oczyszczenia pojazdu z błota na plastikach oraz chłodnicy (nie wolno używać myjki ciśnieniowej)
Na trasie zawodnik może dokonać napraw motocykla przy pomocy podanych części i narzędzi. Mechanik ma prawo tylko podać części lub narzędzia.

XIV. Wyniki
Nieoficjalne wyniki ogłoszone będą 20 minut po każdym biegu, a oficjalne – 40 minut po podaniu do wiadomości wyników nieoficjalnych. Wyniki wywieszane będą na specjalnej tablicy ogłoszeń.

XV. Protesty
Sposób składania protestów określa RSM. Wysokość kaucji i sposób badania pojazdu – wg pkt. 4.4 Komunikatu Nr 14/2008 GKSM

XVI. Ubezpieczenie Zawodów
Zawody będą ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC, a osoby biorące udział w ich organizacji – od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty tak w stosunku do zawodników jak i za spowodowane przez nich pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

XVII. Postanowienia końcowe.
Za nieprzestrzeganie przez zawodnika lub członka jego ekipy, obowiązujących regulaminów i przepisów porządkowych – w tym szczególnie za brak mat środowiskowych – organizator może nałożyć na zawodnika kary finansowe w wysokości do 300 zł.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydawania dodatkowych komunikatów oraz właściwej interpretacji niniejszego regulaminu.
We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie Uzupełniającym mają zastosowanie odpowiednie przepisy RSM oraz Komunikaty GKSM.

Dyrektor Zawodów

Krzysztof Raczykowski


Harmonogram czasowy zawodów
Mirocin Dolny. 31.08.2008
Niedziela 31.08.2008 r.

7.30- do zakończenia zawodów - czynne biuro zawodów
8.00 – 9.00 -odbiór trasy przez sędziego zawodów
8.00- 9.40 - odbiór techniczny quadów
9.40 -ODPRAWA ZAWODNIKÓW
9.40 – 11.20 - odbiór techniczny motocykli
Start Klas 10.00 – 10.40 -2K ATV Młodzik
11.10 – 12.40 - wyścig klas Weteran,ATV 2K , ATV 4K ,ATV 2K Junior
13.10 – 15.10 - wyścig klas 50 Junior, Junior, E1, E2/E3 i Weteran


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez fox dnia Nie 7:08, 24 Sie 2008, w całości zmieniany 4 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
fox
60%
60%Dołączył: 18 Kwi 2006
Posty: 144
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/10

PostWysłany: Wto 10:06, 19 Sie 2008    Temat postu:

juz wiadomo ze w tym samym dniu bedzie jeszcze jedna impreza Strefy Zachodniej Polski w CC regulamin bedzie jeszcze dzis

Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez fox dnia Wto 10:07, 19 Sie 2008, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
fox
60%
60%Dołączył: 18 Kwi 2006
Posty: 144
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/10

PostWysłany: Nie 7:40, 24 Sie 2008    Temat postu:

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
II Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej
w Cross Country
Mirocin Dolny 31.08.2008 r.I. Organizator
Auto-Moto Kożuchów
Mirocin Dolny 57 67-120 Kożuchów
Tel.0514-200-271

II. Założenia
Zawody Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country organizowane są w ramach działania Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego Polskiego Związku Motorowego. Maja na celu klasyfikacje zawodników, jak również wprowadzanie do dyscypliny sportu motorowego amatorów dysponujących odpowiednimi pojazdami, podnoszenie umiejętności oraz zdobywanie licencji B.

III. Miejsce zawodów
Mirocin dolny woj. Lubuskie koło Kożuchówa (poligon i las)

IV. Władze zawodów
Sędzia zawodów Dariusz Szymański
Dyrektor zawodów Krzysztof Raczykowski Lic. nr 6/05
Kierownik sekretariatu Beata Raczykowska
Kierownik kontroli technicznej Roman Wyżykowski
Kierownik parkingu Dawid Waśkiewicz
Kierownik trasy Andrzej Kurpiel
Kierownik chronometrażu Monika Kazimierska

V. Zasady rozgrywania zawodów
Wyścigi odbywają się wg załączonego harmonogramu czasowego zawodów. Zawodnicy zaczynają wyścig ze wspólnego startu systemem Le Mans w danej kategorii. Koniec wyścigu jest sygnalizowany przez sędziego mety po upływie czasu podanego w niniejszym regulaminie, dla danej kategorii.
Zawodnicy są klasyfikowani na podstawie zapisu ilości pokonanych okrążeń trasy stosownie do kolejności przekraczania linii mety. Klasyfikuje sie tych zawodników, którzy zalicza minimum l okrążenie trasy.

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pkt. 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

VI. Nagrody
W każdej klasie puchary do trzeciego miejsca.

VII. Zgłoszenia
Zgłoszenia, musza być złożone w biurze zawodów na jedna godzinę przed startem pierwszej klasy.

VIII. Wpisowe
Wpisowe do zawodów wynosi:
- 50 zł dla klasy junior
- 70 zł dla pozostałych klas
i należy je wpłacić przy zgłoszeniu zawodnika.

IX. Biuro zawodów
Biuro zawodów czynne:
· 31 sierpień 2008 od godz. 7:30 - do końca zawodów
W biurze zawodów należy przedstawić następujące dokumenty:
· dowód tożsamości
· aktualne badanie lekarskie
· odpowiednia, ważna licencje (w przypadku jej posiadania)
- wypełnioną kartę zgłoszenia
- potwierdzenie wpłaty wpisowego
· polisę ubezpieczenia od NW
UWAGA!
Zawodnikom, którzy nie posiadają licencji i startują po raz pierwszy organizator zapewni możliwość wykupienia ubezpieczenia NW. Muszą wziąć również udział w obowiązkowym szkoleniu, zapoznającym z zasadami obowiązującymi w zawodach.

X. Trasa
Długość 8500 m, szer., 2 - 10 m o nawierzchni piaszczystej,gliniastej, włączając poligon , podjazdy i zjazdy .

XI. Odbiór trasy
Przez sędziego zawodów odbędzie sie o godz. 8.00- 9.00 w dniu zawodów.

XII. Odbiór techniczny
Odbiory techniczne zostaną przeprowadzone zgodnie z RSM i komunikatem GKSM w godzinach podanych w harmonogramie czasowym zawodów.

XIII. Odprawa
Kierownicy ekip i zawodnicy- w parku maszyn godz. 09:40.

XIV. Park maszyn
Zlokalizowany przy bazie rajdu. Mycie motocykli w parku maszyn jest zabronione. W parku maszyn obowiązują maty środowiskowe oraz dywaniki pod motocykle w miejscu serwisowania.

XV. Strefa napraw
Przy torze w okolicach parku maszyn znajduje sie Depo- miejsce wyznaczone przez organizatora do napraw oraz uzupełniania paliwa i płynów w czasie trwania wyścigu.
Na terenie Depo może przebywać tylko zawodnik biorący udział w wyścigu i jeden jego mechanik. Uzupełnianie paliwa może sie odbywać wyłącznie przy zgaszonym silniku. Podczas serwisowania w Depo obowiązuje wyposażenie jak w pkt. XIV

XVI. Wyposażenie zawodnika
Zawodnicy musza być wyposażeni zgodnie z RSM pkt.04.65 i 04.67. Numery startowe zostaną nadane przez organizatora wg kolejności zgłoszeń. Numery na tablice startowe do nabycia w barze . Dopuszcza sie dowolne motocykle odpowiadające normom przewidzianym w RSM. Ogumienie dowolne - motocrossowe lub enduro. Obowiązuje kask z aktualna homologacja.

XVII. Klasy biorące udział w zawodach
Kategoria I
- Quad amator – wiek od 13 lat (poj do 450cc) lub od 15 lat(poj. do 750cc) bez licencji
.Kategoria II
-klasa junior amator – wiek od 14 do 19 lat, motocykle o poj. do 144cc 2T i do 250 cc 4T, bez licencji
- klasa otwarta amator – wiek od 17 lat, motocykle o poj. powyżej 144cc 2T i 250 cc 4T bez licencji
-klasa otwarta licencja - licencja A i B, wiek od 14 lat, motocykle od 125 2T lub od 250 4T
-klasa weteran – wiek od 40 lat (od rocznika 1968), amator lub zawodnik, który miał licencję, a starty zakończył najpóźniej w 2004 roku, motocykle o poj. od 125cc, bez podziału wg pojemności.

XVIII. Start
Zawodnicy są zobowiązani do stawienia sie na miejsce startu 10 minut przed startem i wyłączyć silnik.
Start odbywać się będzie według procedury Le Mans z wyłączonym silnikiem. Na znak startera zawodnicy ustawieni na jednej linii, wyznaczonej przez startera dobiegają do motocykli. Start do pierwszego biegu wg załączonego harmonogramu czasowego wyścigów.
Czas trwania poszczególnych biegów:
- w kategorii I wynosi 1,5godzinę
- w kategorii II 2 godziny
Dla klas junior i weteran czas wyścigu wynosi 1,5 godzinę.

XIX. Udział zawodników zagranicznych
Dopuszcza sie udział zawodników zagranicznych - posiadających licencję -wg zasad podanych w Komunikacie Nr 4/2008 GKSM. W przypadku jej braku obowiązuje ich zapis pkt. IX.

XX. Wyniki
Nieoficjalne- 15 min. po każdym biegu.
Oficjalne- 30 min po wywieszeniu nieoficjalnych wyników.

XXI. Protesty
Zgłoszenia protestów zgodnie z RSM pkt. 11.6.

XXII. Ubezpieczenie
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.Zawodnicy od NNW musza być ubezpieczeni we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekuna. Organizator nie odpowiada za ewentualne straty i szkody w stosunku do zawodników i ich sprzętu jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

XXIII. Postanowienia końcowe
We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy RSM oraz komunikaty GKSM.

Kierownik zawodów

Krzysztof Raczykowski


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez fox dnia Pon 7:07, 25 Sie 2008, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:    Zobacz poprzedni temat : Zobacz następny temat  
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum dyskusyjne Strona Główna -> Imprezy Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Regulamin