Forum Forum dyskusyjne Strona Główna

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Zachodniej w motocrossie

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum dyskusyjne Strona Główna -> Imprezy
Autor Wiadomość
fox
60%
60%Dołączył: 18 Kwi 2006
Posty: 144
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/10

PostWysłany: Śro 15:06, 17 Mar 2010    Temat postu: Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Zachodniej w motocrossie

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na 2010 rok

1. Przepisy ogólne.
1.1. Zawody o Mistrzostwo Strefy organizowane będą przez kluby, które zgłosiły akces do Strefy Polski Zachodniej PZM. Organizacja zawodów musi być zgodna z RSM i Komunikatami GKSM.
1.2. Ilość rund i terminy zawodów - zgodnie z przyjętym kalendarzem na 2010 rok.
1.3. Zawody mają charakter otwarty i startować w nich mogą również zawodnicy spoza Strefy, z pełnym prawem do klasyfikacji. Dopuszcza się również start zawodników zagranicznych, spełniających wymogi niniejszego regulaminu.
1.4. Nadzór nad całością rozgrywek sprawuje Gestor Strefy, a w szczególności:
- zatwierdza regulaminy uzupełniające zawodów
- wyznacza sędziego zawodów
- weryfikuje i zatwierdza wyniki oraz zamieszcza je na stronie internetowej
- rozstrzyga sprawy sporne
1.5. Klub będący organizatorem zawodów musi posiadać licencję klubową oraz ważną licencję toru..

2. Organizacja i przebieg zawodów
2.1. Organizator musi wydać regulamin uzupełniający zawodów zgodny z niniejszym Regulaminem Ramowym, Komunikatami GKSM i przepisami RSM. Regulamin uzupełniający musi zawierać co najmniej następujące dane:
- nazwę organizatora, jego adres i telefon/fax/e-mail
- nazwę, termin oraz miejsce zawodów
- imię i nazwisko sędziego oraz kierownika zawodów
- termin przyjmowania zgłoszeń
- czas i miejsce pracy biura zawodów
- godzina i miejsce startu oraz ogłoszenia wyników
Kierownik zawodów musi posiadać co najmniej licencję O”. Regulamin uzupełniający zawodów musi być przesłany 4 tygodnie przed datą rozgrywania zawodów do Gestora Strefy celem zatwierdzenia (wraz z dowodem wpłaty 350 zł do ZO PZM w Poznaniu nr konta 26 1090 1359 0000 0000 3501 8452 z dopiskiem ”Mistrzostwa Strefy”), a po zatwierdzeniu – do wszystkich Okręgów i klubów należących do Strefy. Zaleca się wysyłanie Regulaminu do innych klubów i Okręgów, celem pozyskania jak największej liczby zawodników.
2.2. Władze zawodów, wykaz osób funkcyjnych oraz ich obowiązki i kompetencje określa RSM.
2.3. Zawody muszą być zabezpieczone medycznie zgodnie z Kodeksem Medycznym. Minimalny wymóg to dwie karetki z obsadą (jedna R-ka i jedna transportowa) oraz obowiązkowo lekarz zawodów. Zalecane są patrole noszowe rozstawione wzdłuż toru.

3. Uczestnictwo w zawodach
3.1. Prawo startu mają zawodnicy z licencją A” i B” (dla których organizowany jest oddzielny wyścig) oraz C”, a także amatorzy bez licencji, którzy przystąpić muszą do egzaminu na licencję. W kolejnych zawodach obowiązuje ich posiadanie licencji C”. Zasady uzyskiwania licencji
podane będą w oddzielnym komunikacie.
3.2. Zawodnicy bez licencji zobowiązani są do udziału w przeszkoleniu, przed udziałem w zawodach. Szkolenie może przeprowadzić osoba posiadająca minimum licencję O (np. sędzia lub kierownik zawodów).
3.3. Uczestnicy bez licencji, którzy nie ukończyli 18 lat, muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (z podaniem numeru dowodu osobistego osoby podpisującej zgodę), na udział w zawodach.
3.4. Zawodnik musi przedłożyć w biurze zawodów:
- dowód tożsamości (amator) lub certyfikat i właściwą licencję ważną na 2010 rok
- zdolność od lekarza medycyny sportowej, a zawodnicy licencjonowani ważną książeczkę zdrowia sportowca
- wypełniona kartę zgłoszenia
- dowód wpłaty wpisowego
3.5. Wpisowe do zawodów wynosi 100 zł dla wszystkich zawodników (w tym opłata za udostępnienie transpondera). Zawodnicy bez licencji wnoszą dodatkowo opłatę za ubezpieczenie i egzamin, w łącznej wysokości 50 zł.
3.6. Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady sprawne technicznie, których wyposażenie jest zgodne z wymaganiami stawianymi w RSM dla dyscypliny motocross lub enduro.
3.7. Zawodnicy muszą posiadać wyposażenie osobiste wg RSM jak dla dyscypliny motocross.
3.8. Od zawodników biorących udział w zawodach nie wymaga się prawa jazdy.

4. Zawody
4.1. Zawody rozgrywane będą w klasach:
- młodzik - licencja C lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt.3.1), wiek od 10 do 15 lat, motocykle o pojemności do 85cc 2T i do 150cc 4T (od 2011 roku tylko motocykle 2T), - licencja A i B, wiek od 8 do 12 lat, motocykle o pojemności do 65cc 2T oraz wiek od 10 do 15 lat, motocykle o pojemności do 85cc 2T i do 150cc 4T, - czas wyścigu 10 min. + 2 okrążenia, wspólny wyścig, oddzielna klasyfikacja dla licencji A/B i C
- junior - wiek od 15 do 19 lat, licencja C lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt. 3.1), motocykle o pojemności do 144cc 2T i do 250cc 4T, czas wyścigu 12 min + 2 okrążenia
- otwarta I - wiek od 17 do 30 lat, licencja C lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt.3.1), motocykle o pojemności powyżej 90cc 2T i powyżej 250 4T, czas wyścigu 15 minut + 2 okrążenia
- otwarta II - wiek pow. 30 lat, pozostałe kryteria jak dla klasy otwarta I
- quad open 2K - quady z napędem na jedną oś, wiek od 14 lat i pojemność do 450cc oraz wiek od 17 lat i pojemność do 750cc, licencja A, B i C lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt.3.1), czas wyścigu 12 min. + 2 okrążenia
- otwarta licencja - licencja A i B; wiek od 14 lat, motocykle o pojemności od 100cc 2T i 175cc 4T, czas wyścigu 15 min. + 2 okrążenia
- weteran - wiek od 40 lat (od rocznika 1970), licencja A, B i C lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt. 3.1); motocykle o pojemności od 125cc, czas wyścigu 15 minut + 2 Granica dla wieku minimalnego rozpoczyna się z początkiem roku urodzenia zawodnika, a granica dla wieku maksymalnego kończy się wraz z końcem roku urodzenia.
4.2. W każdej klasie odbędą się po dwa biegi. Zawodnik podczas jednych zawodów może
wystartować maksymalnie w dwóch biegach.
4.3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia swojego pojazdu i kasku do kontroli technicznej. Kaski i pojazdy po odbiorze technicznym powinny być oznakowane.
4.4. Quady muszą być wyposażone w rozłącznik zapłonu, połączony spiralnym kablem z ręką zawodnika, powodujący wyłączenie silnika w przypadku, gdy zawodnik rozłączy się z pojazdem. Wymagana jest również osłona tylnej zębatki (w formie np. pałąka na wysokości średnicy poziomej zębatki tylnej lub obejma opasującą zębatkę w zakresie kąta 90 st. od średnicy poziomej w górę) oraz wypełnienie przestrzeni pod nogami kierowcy (podłoga), zabezpieczająca nogi kierowcy przed dostaniem się pod koła.
4.5. Dla każdej klasy będą przeprowadzone dwa treningi: jeden 15-minutowy trening wolny (w tym 5 min. próby startu) oraz jeden 10-minutowy trening kwalifikacyjny z pomiarem czasu (bez prób startu). Pomiar czasu przeprowadzany będzie elektronicznie.
4.6. Procedura startowa wg Regulaminu Ramowego Motocrossu na rok 2010 pkt. 17.29. Zawodnicy wjeżdżają na maszynę startową w kolejności wg czasów uzyskanych w treningach kwalifikacyjnych.
4.7. Dopuszcza się połączenie treningów i wyścigów klasy Otwarta licencja z klasą Weteran i Otwartej I z Otwartą II. Treningów i wyścigów klas Młodzik i Quad nie wolno łączyć z innymi klasami.
4.8. Treningi i wyścigi klasy Otwarta licencja powinny być przeprowadzone jako ostatnie w serii.
4.9. Trasa wyścigu powinna być wytyczona taśmą, a pozostałe parametry toru muszą spełniać wymogi podane w dokumencie homologacyjnym.
4.10. Organizator powinien zapewnić zawodnikom odpowiednio duży i wygrodzony park maszyn (z twardą i czystą nawierzchnią), z możliwością korzystania z energii elektrycznej, bieżącej wody i sanitariatów, wyznaczonym torem do prób oraz miejscem do mycia pojazdów.

5. Numery startowe
5.1. Numery startowe nadaje organizator zawodów. Numer raz nadany obowiązuje zawodnika przez cały sezon i nie może być przyznany innemu zawodnikowi..
5.2. Każdy motocykl musi mieć trzy numery startowe – jeden na przedzie i dwa po obu bokach, w tylnej części pojazdu. Quady muszą mieć jeden numer z przodu, zamocowany powyżej przedniego zderzaka i poniżej kierownicy, oraz numer startowy tylny, zamocowany do tylnego zderzaka umocowanego na wysokości siedzenia kierowcy. Zaleca się umocowanie tablicy z numerem startowym wzdłuż osi podłużnej pojazdu. Obowiązują numery plecowe.
5.3. Numery startowe muszą odpowiadać wymogom wg pkt. 18.24 Regulaminu Ramowego Motocross 2010. W przypadku wystąpienia tych samych numerów, klasa niższa ma obowiązek zmiany numeru.

6. Klasyfikacje.
6.1. Klasyfikacja w zawodach zgodnie z pkt. 17.36 Regulaminu Ramowego Motocrossu na 2010 r.
6.2. Za zajęte miejsca w każdym wyścigu będą przyznawane następujące punkty I – 25 pkt., II – 22 pkt., III – 20 pkt., IV – 18 pkt., V – 16 pkt., VI – 15 pkt., VII – 14 pkt. itd. aż do XX – 1 pkt.
6.3. Organizator ufunduje pamiątkowe puchary dla trzech pierwszych zawodników w każdej klasie, w klasyfikacji łącznej po dwóch biegach, wręczane bezpośrednio po drugim biegu. Miejsce zawodnika ustala się na podstawie sumy punktów zdobytych w obu biegach. W przypadku równej ilości punktów decyduje lepsze miejsce w jednym z wyścigów, a przy dalszym remisie lepsze miejsce w drugim wyścigu.
Organizator wręczy także puchary za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji klubowej.
6.4. Warunkiem zaliczenia wyników wyścigu do klasyfikacji Mistrzostw Strefy jest start w danej klasie minimum 6 zawodników.
6.5. Do klasyfikacji końcowej zalicza się punkty zdobyte przez zawodnika we wszystkich odbytych rundach. Zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który uzyska największą ilość punktów. Przy równej ilości punktów decyduje większa liczba lepszych miejsc.
6.6. Tytuł Mistrza Strefy w danej klasie przyznany będzie, jeśli sklasyfikowanych zostanie minimum 6 zawodników. Tytuł I v-ce mistrza przyznany będzie, jeśli sklasyfikowanych zostanie 9 zawodników, a II v-ce mistrza – przy 12 sklasyfikowanych. Zawodnicy, którzy zwyciężyli w poszczególnych klasach, za wyjątkiem klas Licencja i Weteran, nie będą mogli w sezonie 2011 startować w klasach amatorskich (z licencją C”). Muszą wystąpić o licencję B” i startować w klasie Licencja i/lub Pucharze Polski.
6.7. Prowadzona będzie także klasyfikacja klubowa i okręgowa sezonu, do której zaliczane będą punkty uzyskane przez wszystkich zawodników klubu (klasyfikacja klubowa) lub wszystkie kluby Okręgu (klasyfikacja Okręgowa). Kluby i Okręgi, które zajmą w tej klasyfikacji trzy pierwsze miejsca, otrzymają pamiątkowe puchary oraz tytuł Mistrza i v-ce Mistrza Strefy. Uwaga! Jeżeli zawodnik wystartował w zawodach jako niezrzeszony, a w trakcie sezonu wstąpił do klubu, zdobyte przez niego do tej pory punkty przepadają i nie będą zaliczane do klasyfikacji indywidualnej ani klubowej.

7. Sprawy ogólne
7.1. Zawody muszą być ubezpieczone od OC, a osoby uczestniczące w organizacji od NNW.
7.2. Organizator opłaca ekipę chronometrażową oraz sędziego zawodów.
7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do zawodników i ich sprzętu powstałe w wyniku wypadków lub innych przyczyn.
7.4. Organizator powinien wyznaczyć tor prób, leżący w bezpośrednim pobliże parku maszyn.
7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM i Komunikaty GKSM.

Gestor Strefy Polski Zachodniej
Poznań, luty 2010r.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez fox dnia Śro 21:03, 17 Mar 2010, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
fox
60%
60%Dołączył: 18 Kwi 2006
Posty: 144
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/10

PostWysłany: Pią 6:22, 16 Kwi 2010    Temat postu:

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

I Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej
w motocrossie
Mirocin Dolny, 25.04.2010r.


Organizator : Auto-Moto Kożuchów, Mirocin Dolny 57a , 67-120
Kożuchów , Tel. 514-200-271

Założenia: Zawody mają na celu propagowanie sportu motocyklowego oraz wprowadzenie do tej dyscypliny amatorów, dysponujących odpowiednimi pojazdami i przygotowanie ich do uzyskania licencji sportowej C.

Zasady rozgrywania zawodów: zawody rozgrywane będą zgodnie z RSM i Regulaminem Ramowym Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Uczestniczyć w nich mogą również zawodnicy spoza Strefy, z pełnym prawem do klasyfikacji.

Nagrody: w każdej klasie puchary do trzeciego miejsca .

Miejsce zawodów: tor motocrossowy w Mirocinie Dolnym.

Osoby urzędowe :
Sędzia Zawodów - Andrzej Nalepka
Delegat Gestora Strefy - Mieczysław Kałuża
Kierownik zawodów - Krzysztof Raczykowski
Kierownik biura - Beata Raczykowska
Chronometraż - Grzegorz Ostrowski
Kier. Komisji technicznej - Piotr Fogt
Kierownik startu-meta - Sławomir Sewioło

Zgłoszenia : zgłoszenia muszą być złożone najpóźniej w dniu zawodów w godz. 7.00-9.30 lub przesłanie wcześniej do organizatora na adres jak w punkcie I.

Wpisowe: w kwocie 100zł od każdego zawodnika (zawierające już opłatę za transponder), płatne w biurze zawodów. Zawodnicy bez licencji, zobowiązani do przystąpienia do egzaminu na certyfikat i licencję, muszą dodatkowo wpłacić:
- kwotę 25 zł tytułem ubezpieczenia
- kwotę25 zł opłaty egzaminacyjnej

Biuro zawodów: biuro zawodów czynne w niedzielę od godz. 7.00 do zakończenia zawodów
W biurze należy przedstawić następujące dokumenty:
- wypełnione i podpisane zgłoszenie
- dowód tożsamości lub odpowiednią ważną licencję i certyfikat (w przypadku jej posiadania)
- zdolność od lekarza medycyny sportowej lub książeczkę zdrowia sportowca
Zawodnicy niepełnoletnich, nieposiadających licencji, muszą przedłożyć pisemną
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

X. Odbiór trasy: odbiór trasy przez sędziego zawodów w niedzielę o godz.8.00.

XI. Odprawa zawodników: godz.12.00 - w parku maszyn.

Odbiór techniczny: zgodnie z harmonogramem zawodów. Kolory tła i cyfr - wg regulaminu Strefy.

XIII. Park maszyn: zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie toru motocrossowego
Mycie motocykli w parku maszyn jest zabronione - organizator wyznaczy teren do tego celu. W parku maszyn obowiązują maty środowiskowe i dywaniki pod motocykle w miejscu serwisowania.

XIV. Trasa: o nawierzchni piaszczystej, gliniastej .
Długość - 1500 m. Minimalna szerokość - 6 m.

XV. Wyposażenie zawodnika: zawodnicy muszą być wyposażeni zgodnie z RSM pkt.04.65 i 04.67 .

XVI. Klasy biorące udział w zawodach:
klasa młodzik - licencja C lub bez licencji, wiek od 10 do 15 lat , motocykle o pojemności do 85cc 2T oraz do 150cc 4T,
- licencja A i B, wiek i motocykle j.w. oraz dodatkowo motocykle o pojemności do 65cc 2T i wiek od 8 do 12 lat;
czas wyścigu 10 min. + 2 okrążenia
klasa junior - wiek od 15 do 19 lat, licencja C lub bez licencji, motocykle o poj. do 144cc 2 T i do 250cc 4T, czas wyścigu 12 min. + 2 okrążenia
klasa otwarta I - wiek od 17 do 30 lat, licencja C lub bez licencji, motocykle o poj. pow. 90cc 2T i pow. 250cc 4T, czas wyścigu 15 min. + 2 okrążenia
klasa otwarta II - wiek pow. 30 lat, pozostałe kryteria jak dla kl. otwartej I
klasa quad open 2K – quady z napędem na jedną oś, wiek od 14 lat i poj. do 450cc oraz wiek od 17 lat i poj. do 750cc , czas wyścigu 12 min.+ 2 okr.
klasa otwarta licencja - licencja A i B, wiek od 14 lat, motocykle o poj. od 100cc 2T i 175cc 4T, czas wyścigu 15 min. + 2 okr.
klasa weteran - wiek od 40 lat (od rocznika 1970), motocykle o poj. od 125cc, czas wyścigu 12 min.+2 okr.,
Klasę stanowi minimum 6 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników w danej klasie, nastąpi połączenie klas (nie dotyczy klas młodzik i quad).

XVII. Udział zawodników zagranicznych: dopuszcza się udział zawodników zagranicznych spełniających wymagania niniejszego regulaminu.


XVIII. Wyniki: nieoficjalne 10 min. po każdym biegu, oficjalne 30 min po wywieszeniu nieoficjalnych wyników.

XIX. Protesty: Zgłoszenia protestów zgodnie z RSM. Wymagana kaucja w wysokości 500 zł.

XXI. Ubezpieczenia: zawody będą ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC, a osoby funkcyjne od NNW.
Organizator nie odpowiada za ewentualne straty i szkody w stosunku do zawodników i ich sprzętu jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku osób trzecich i mienia.

XXII. Postanowienia końcowe: we wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odnośnie przepisy RSM oraz komunikaty GKSM.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.Kierownik Zawodów

Krzysztof Raczykowski


Zatwierdzone przez
Gestora Strefy
Polski Zachodniej
Poznań, 12.04.2010r.HARMONOGRAM CZASOWY ZAWODÓW
I runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie
Mirocin Dolny, 25.04.2010r.

1.Biuro zawodów czynne: 7.00 – do zakończenia zawodów
2. Odbiór trasy przez sędziego zawodów 8.00
3. Odbiory techniczne 7.00 – 10.00
4. Treningi:
a) trening dowolny (w tym próby startu):
Klasa młodzik - 8.30 – 8.45
Klasa junior - 8.45 - 9.00
Klasa otwarta amator I - 9.00 - 9.15
Klasa otwarta amator II - 9.15 - 9.30
Klasa quad open - 9.30 – 9.45
Klasa otwarta licencja + weteran - 9.45 - 10.00
b) egzamin na licencję „C” godz. 10.00
c) trening obowiązkowy z pomiarem czasu:

Klasa młodzik - 10.45 - 10.55
Klasa junior - 10.55 - 11.05
Klasa otwarta amator I - 11.05 – 11.15
Klasa otwarta amator II - 11.15 – 11.25
Klasa quad open - 11.25 - 11.35
Klasa otwarta licencja+weteran - 11.35 - 11.45

5. Odprawa zawodników i otwarcie zawodów: godz.12.00 - w parku maszyn.

6. Start
Pierwszy bieg:
Klasa młodzik - przedpark 12.20 - start 12.30 (10 min + 2 okr)
Klasa junior - przedpark 12.35 - start 12.45 (12 min + 2 okr)
Klasa otwarta I - przedpark 12.55 - start 13.05 (15 min + 2 okr)
Klasa otwarta II - przedpark 13.20 - start 13.30 (15 min + 2 okr)
Klasa quad open - przedpark 13.45 - start 13.55 (12 min + 2 okr)
Klasa otwarta licencja - przedpark 14.05 - start 14.15 (15 min + 2 okr)
+ weteran
Drugi bieg:
Klasa młodzik - przedpark 14.30 - start 14.40 (10 min + 2 okr)
Klasa junior - przedpark 14.45- start 14.55 (12 min + 2 okr)
Klasa otwarta amator I - przedpark 15.05 - start 15.15 (15 min + 2 okr)
Klasa otwarta amator II - przedpark 15.30- start 15.40 (15 min + 2 okr)
Klasa quad open - przedpark 15.55- start 16.05 (12 min + 2 okr)
Klasa otwarta licencja - przedpark 16.15- start 16.25 (15 min + 2 okr)
+ weteran


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:    Zobacz poprzedni temat : Zobacz następny temat  
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum dyskusyjne Strona Główna -> Imprezy Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Regulamin